GroeiMatrix van de School of Understanding

From WikiName
Jump to: navigation, search
Naar Vaardigheden Levenshouding Zelfbewustzijn
Mezelf

Mezelf - Vaardigheden

Vaardigheden t.b.v. omgaan met mezelf

Mezelf - Levenshouding

Mezelf - Zelfbewustzijn

De ander

Ander - Vaardigheden

Ander - Levenshouding

Ander - Zelfbewustzijn

De wereld

Wereld - Vaardigheden

Wereld - Levenshouding

Wereld - Zelfbewustzijn

Uitdagingen

Uitdagingen - Vaardigheden

Uitdagingen - Levenshouding

Uitdagingen - Zelfbewustzijn