Main Page

From WikiName
Revision as of 12:40, 25 June 2017 by RoxanneKusters (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Inovatief onderwijs

Veel scholen zijn nog altijd voornamelijk gefocust op cognitieve ontwikkeling. Maar de wereld verandert in rap tempo en de banenmarkt ook. Wat gaan deze leerlingen doen als zij hun schoolcarrière af hebben gerond en de cognitieve kennis niet meer aansluit? Het is belangrijk om nu in te spelen op de levenshouding- en vaardigheidsontwikkeling van de leerling. Veel onderwijsprofessinoals zijn actief bezig met hoe je persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en levenshouding een plek geeft in de klas. Helaas wordt het wiel vaak opnieuw uitgevonden. Tijd om gebruik te maken van de ‘kracht van de crowd’: een Wikipedia omgeving waarbinnen we samen een kennisbank opbouwen om samen uit te breiden. Vanuit verschillende modellen, kun je zo doorklikken tot aan lesplannen.

Persoonlijke ontwikkeling

Modellen

Modellen

Methoden

Methoden

Signalering

Signalering

Cognitieve ontwikkeling

Modellen

Modellen

Methoden

Methoden

Signalering

Signalering

Persoonlijke ontwikkelingCognitieve ontwikkeling


Sjablonen