Difference between revisions of "Main Page"

From WikiName
Jump to: navigation, search
m
Line 1: Line 1:
'''Innovatief onderwijs'''
+
<br><br><br>When you loved this article along with you would like to [http://www.cafemom.com/search/index.php?keyword=acquire acquire] more information  [http://www.berghausshop.org.uk/ Cheap Shop] with regards to [http://Www.berghausshop.org.uk/rss/catalog/new/store_id/1/ berghaus outlet] [http://levanimowiki.com/index.php?title=User:RufusServin554 berghaus outlet] i implore you to go to the page.<br>
 
 
Veel scholen zijn nog altijd voornamelijk gefocust op cognitieve ontwikkeling. Maar de wereld verandert in rap tempo en de banenmarkt ook. Wat gaan deze leerlingen doen als zij hun schoolcarrière af hebben gerond en de cognitieve kennis niet meer aansluit? Het is belangrijk om nu in te spelen op de levenshouding- en vaardigheidsontwikkeling van de leerling.
 
Veel onderwijsprofessinoals zijn actief bezig met hoe je persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en levenshouding een plek geeft in de klas. Helaas wordt het wiel vaak opnieuw uitgevonden.
 
Tijd om gebruik te maken van de ‘kracht van de crowd’: een Wikipedia omgeving waarbinnen we samen een kennisbank opbouwen om samen uit te breiden.
 
Vanuit verschillende modellen, kun je zo doorklikken tot aan lesplannen.
 
 
 
== [[Modellen]] ==
 
 
 
Hier vind je modellen met doelen voor de gehele basisschool.
 
 
 
== [[Methoden/activiteiten]] ==
 
 
 
Hier vind je methoden en activiteiten op alfabetische volgorde.  
 
 
 
== [[Leerlingvolgsystemen]] ==
 
 
 
Hier vind je leerlingvolgsystemen, die te gebruiken zijn om leerlingen te volgen.
 
 
 
== [[Lesplannen]] ==
 
 
 
Hier vind je compleet uitgewerkte lesplannen.
 
 
 
[[Lessenplan]]
 
 
 
== [[Sjablonen]] ==
 

Revision as of 20:38, 19 November 2017
When you loved this article along with you would like to acquire more information Cheap Shop with regards to berghaus outlet berghaus outlet i implore you to go to the page.